نویسنده = ترانه جعفری بهبهانی
تعداد مقالات: 5
1. شبیه سازی واحد شیرین سازی گازطبیعی با محلول آمین با نرم افزار PROMAX

دوره 12، شماره 59، پاییز 1396، صفحه 5-27

ترانه جعفری بهبهانی؛ ایرج مشرفی


5. مطالعه و بررسی جذب تعادلی گازها درجاذب های جامد

دوره 8، شماره 44، زمستان 1392، صفحه 29-38

ترانه جعفری بهبهانی؛ احمد سعیدی مهر