نویسنده = حسین نکوئی
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر فن آوری های نوین تولید گاز سنتز

دوره 8، شماره 41، بهار 1392، صفحه 6-20

مظفر عبدالهی فر؛ حسین نکوئی