نویسنده = محمدحسین صراف زاده
تعداد مقالات: 2
2. استفاده مجدد از آب تولیدی در میادین نفت و گاز

دوره 11، شماره 54، تابستان 1395، صفحه 5-15

محمدحسین صراف زاده؛ بیژن رضایی؛ علی نخعی