نویسنده = احد قائمی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه تجربی موجودی فاز پراکنده و سرعت لغزشی در ستون استخراج کوهنی

دوره 12، شماره 58، تابستان 1396، صفحه 70-85

ابراهیم عرب؛ احد قائمی؛ میثم تراب مستعدی؛ مهدی اسداله زاده


2. شبیه‌سازی جذب سطحی دی‌اکسیدکربن در یک راکتور بستر سیال

دوره 12، شماره 58، تابستان 1396، صفحه 5-24

احد قائمی؛ نفیسه اسمائیل زاده؛ شاهرخ شاه حسینی؛ یعقوب بهجت


3. مدل‌سازی سیستم تعادلیPz-CO2-H2O با استفاده از شبکه های عصبی

دوره 10، شماره 52، زمستان 1394، صفحه 21-36

احد قائمی؛ حسین قنادزاده؛ زینب اصغرپور


4. شبیه‌سازی استخراج فنل از فاضلاب با حلال تری بوتیل فسفات با استفاده از شبکه عصبی

دوره 10، شماره 51، پاییز 1394، صفحه 69-85

محسن کشاورز؛ احد قائمی؛ منصور شیروانی


5. مدل سازی و شبیه سازی فرآیند شیرین سازی گاز: جذب گازهای CO2 و H2S با استفاده از محلول آبی MDEA

دوره 10، شماره 50، تابستان 1394، صفحه 49-66

احد قائمی؛ شاهرخ شاه حسینی؛ علی اکبر خوشمرام