نویسنده = مهدی محمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نحوه عملکرد انواع نمک زدای الکتروستاتیک نفت خام

دوره 7، شماره 39، پاییز 1391، صفحه 23-33

مهدی محمدی؛ رحمت ا... گلپاشا؛ سعید سلطانعلی