نویسنده = محبوبه اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. کارایی راکتور های غشایی در فرآیند های ایزومریزاسیون

دوره 7، شماره 39، پاییز 1391، صفحه 58-66

محبوبه اجتماعی؛ نازنین چرچی؛ اکرم توکلی؛ علی‌اکبر بابالو؛ بهروز بیاتی