نویسنده = میثاق کرامتی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی برج تقطیر دیوار میانی جهت جداسازی دی-متیل-اتر از مخلوط آب و متانول

دوره 10، شماره 50، تابستان 1394، صفحه 67-75

کیانوش شجاع؛ میثاق کرامتی؛ حسین بیکی