نویسنده = کامران قاسم زاده
تعداد مقالات: 1
1. تولید هیدروژن با استفاده از فناوری نوین راکتور‌های غشایی خورشیدی

دوره 11، شماره 55، پاییز 1395، صفحه 50-68

علی خسروانی؛ رحمان زینالی؛ کامران قاسم زاده