نویسنده = سید رضا سیف محدثی
تعداد مقالات: 3
1. مدلسازی ظرف تبخیر ناگهانی هیدروژن در واحد تبدیل کاتالیستی نفتا

دوره 12، شماره 59، پاییز 1396، صفحه 63-77

سپهر صدیقی؛ سید رضا سیف محدثی


2. احیای کاتالیست خارج راکتوری فرآیند هیدروکراکینگ گازوییل خلا

دوره 12، شماره 58، تابستان 1396، صفحه 202-214

سپهر صدیقی؛ سید رضا سیف محدثی؛ حمید قصاب زاده


3. شبیه سازی واحد تبدیل کاتالیستی نفتای سنگین توسط نرم افزار Aspen Plus

دوره 8، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 68-82

سپهر صدیقی؛ سید رضا سیف محدثی؛ فربد ریخته گر