کلیدواژه‌ها = گاز سنتز
تعداد مقالات: 4
1. مد‌ل‌سازی عملکرد راکتور غشایی در فرآیند تولید گاز سنتز

دوره 11، شماره 54، تابستان 1395، صفحه 43-55

مریم سعدی؛ سعید پاک سرشت


2. تولید صنعتی بیودیزل از زیست‌توده به ‌عنوان یک منبع تجدیدپذیر

دوره 11، شماره 53، بهار 1395، صفحه 5-17

مژده نیک پور؛ محمد پازوکی


3. شبیه سازی واحد بهسازی یکپارچه سیکل ترکیبی با هدف تولید برق

دوره 10، شماره 51، پاییز 1394، صفحه 112-131

محمدرضا جعفری نصر؛ مینا کوخایی


4. مروری بر فن آوری های نوین تولید گاز سنتز

دوره 8، شماره 41، بهار 1392، صفحه 6-20

مظفر عبدالهی فر؛ حسین نکوئی