کلیدواژه‌ها = بازیافت گوگرد
بررسی موردکاوی نقش کاتالیست TiO2با درصد بالا در جداسازی گوگرد و Ratio Analyzer در واحد بازیافت گوگرد

دوره 16، شماره 76، اسفند 1400، صفحه 43-57

10.22034/farayandno.2022.254135

رامین محمدی‌پور؛ پیمان عباسی خوشکار؛ محمدحسن فیروزبخت؛ سید فرزان تاج بخش؛ غلام رضا کافی


کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی با جایگزینی برنرهای خطی در واحد بازیافت گوگرد

دوره 15، شماره 72، اسفند 1399، صفحه 86-95

موسی بابایی؛ محمد رضا حاجی آبادی؛ رضا احمدی پویا


توسعه روشی با راندمان جداسازی بالا برای تغلیظ گاز سولفید هیدروژن در مخلوط گازهای اسیدی

دوره 8، شماره 42، شهریور 1392، صفحه 27-44

علی تقی ذوقی؛ هادی حسین نژاد مکی؛ محمد مهدیارفر؛ سعید پاک سرشت؛ مرضیه زارع؛ افشین بختیاری


تنظیم پارامتر کلیدی دما در طراحی واحد بازیافت گوگرد

دوره 7، شماره 37، خرداد 1391، صفحه 82-90

حمید رضا مهدی‌پور؛ کیوان خورسند؛ حمید گنجی؛ سعید حسن بروجردی