کلیدواژه‌ها = گاز ترش
تعداد مقالات: 2
2. معیارهای طراحی اورینگ های تحت فشار در محیط گازترش

دوره 11، شماره 55، پاییز 1395، صفحه 29-40

طلعت خلخالی زاویه؛ محمدمهدی صالحی؛ علیرضا دورباش؛ حسین پیوس؛ ویدا قائدی