کلیدواژه‌ها = روانکار
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مایعات‌یونی به عنوان روانکارها و افزودنی‌های سبز

دوره 9، شماره 47، پاییز 1393، صفحه 51-67

نجمه فرزین نژاد؛ سید جمال حسنی راد