کلیدواژه‌ها = گازوئیل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نانوکاتالیست‌های افزدونی به سوخت‌های دیزل و بیودیزل

دوره 11، شماره 56، زمستان 1395، صفحه 79-92

مهرداد میرزاجان زاده؛ مهدی ارجمند؛ عزت اله جودکی


2. شناسایی و اندازه گیری دی بنزوتیوفن و برخی مشتقات آلکیل دار آن در گازوییل

دوره 7، شماره 37، بهار 1391، صفحه 31-38

طاهره پورصابری؛ سیدکامران ترکستانی؛ مصطفی حسنی سعدی؛ پرویز سلیمانی؛ یاسمن سماعی