کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی ریاضی
مدل‌سازی شبکه توزیع هیدروژن به‌منظور بهبود شبکه و بهینه‌سازی مصرف هیدروژن در واحدهای پالایشی

دوره 15، شماره 72، اسفند 1399، صفحه 24-38

عزت اله غلامی؛ امید فدوی اردستانی؛ روح اله قانعی؛ سید علی آل یاسین


مد‌ل‌سازی عملکرد راکتور غشایی در فرآیند تولید گاز سنتز

دوره 11، شماره 54، شهریور 1395، صفحه 43-55

مریم سعدی؛ سعید پاک سرشت