کلیدواژه‌ها = "مبدل حرارتی پره صفحه ای"
بهینه سازی مبدل حرارتی پره صفحه ای با استفاده از الگوریتم PSO

دوره 10، شماره 51، آذر 1394، صفحه 178-191

فاطمه جدا؛ شکوفه طیبی؛ محمدحسین اورعی غلامی