کلیدواژه‌ها = بیولوژیکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی واحد شیرین‌سازی گاز ترش و روش‌های جدید بیولوژیکی حذف H2S

دوره 11، شماره 54، تابستان 1395، صفحه 70-81

رضا فرضی؛ وحیدرضا بحرپیما