کلیدواژه‌ها = فعالیت کاتالیست
بهبود فعالیت و افزایش مقاومت مکانیکی کاتالیست واکنش تبدیل آب-گاز دما بالا

دوره 14، شماره 67، آذر 1398، صفحه 19-30

فرزاد حقیقی؛ مرتضی بقالها؛ محسن بهمنی


احیای کاتالیست خارج راکتوری فرآیند هیدروکراکینگ گازوییل خلا

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 202-214

سپهر صدیقی؛ سید رضا سیف محدثی؛ حمید قصاب زاده