تجزیه کاتالیستی مخلوط ضایعات پلیمری به محصولات میان تقطیری با استفاده از کاتالیست جدید AIT100

دوره 9، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 36-43

عارف شاهی مقنی؛ بهروز روزبهانی؛ محمدرضا شیشه ساز؛ شاهرخ حامدیفر


تحلیل ترمودینامیکی سیستم تولید سه‌گانه جدید برای بازیافت حرارت اتلافی در صنایع نفت و گاز

دوره 13، شماره 61، خرداد 1397، صفحه 36-46

وحید بیگ زاده؛ شهرام خلیل آریا؛ ایرج میرزائی؛ غلامرضا میری؛ وحید زارع


جداسازی ترکیب نیتروژن‌دار کینولین از گازوئیل با استفاده از چارچوب‌های آلی – فلزی

دوره 14، شماره 66، شهریور 1398، صفحه 36-55

محمد سنگل زاده؛ منصوره سلیمانی؛ مریم تخت روانچی؛ مهدی دژحسینی


مروری بر فرایند مایع سازی هیدروژن: چالش‌ها و راه‌حل‌ها

دوره 9، شماره 47، آذر 1393، صفحه 37-50

علی صابری مقدم؛ محمد مهدی بحری رشت آبادی


مدل‌سازی تعادلی و سینتیکی فرآیند حذف فلزات سنگین توسط کربن فعال

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 37-51

ابراهیم طریک؛ منصوره سلیمانی؛ مریم تخت روانچی


افزایش عدد ستان ترکیبات سوخت دیزل بیودیزل با استفاده از کاتالیست هیبریدی دی اکسید سریم بر پایه نانوساختارهای کربنی

دوره 13، شماره 62، شهریور 1397، صفحه 38-46

مهرداد میرزاجان زاده؛ مهدی ارجمند؛ علی اکبر سیف کردی؛ علیمراد رشیدی؛ برات قبادیان؛ عزت اله جودکی


تولید سوخت‌های میان تقطیر از گاز سنتز با بکارگیری نانوکاتالیست کبالت بر پایه زغال زیستی ماکروجلبک گراسیلاریا گراسیلیس

دوره 17، شماره 77، خرداد 1401، صفحه 38-53

10.22034/farayandno.2022.552337.1866

مختار آخوندباباتبار؛ علی خرازی؛ ملیکا اسحاقی؛ مهشید وقارموسوی؛ حمید عباسی؛ احمد توسلی


تعیین سینتیک ذاتی واکنش فیشر- تروپش بر روی کاتالیست کبالت - رنیوم بر پایه ترکیبی گاما آلومینا- زیرکونیا

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 39-56

صبا کریمی؛ معصومه قلبی آهنگری؛ بهنام حاتمی؛ احمد توسلی


سنتزو بکارگیری نانو کاتالیزورPt-Re/Al2O3موثردر فرایند رفورمینگ نفتا

دوره 8، شماره 43، آذر 1392، صفحه 40-49

مهدیه راضی اسرمی؛ احمد توسلی


مروری برمیکروراکتورها و روش های جدید کنترل آن ها

دوره 7، شماره 38، شهریور 1391، صفحه 39-52

حمید مثمری؛ مسعود پیرهادی؛ رضا داورنژاد


بهینه‌سازی و اصلاح کاتالیست H-ZSM-5 توسط Na2CO3 جهت تبدیل متانول به بنزین

دوره 10، شماره 50، شهریور 1394، صفحه 39-48

سهراب فتحی؛ مرتضی سهرابی؛ کاووس فلامکی


اصول و مبانی توسعه فناوری‌‌های ارتقای جزئی نفت سنگین در کانادا

دوره 14، شماره 67، آذر 1398، صفحه 42-63

مهدی احمدی مروست؛ سعید شکری؛ حمید گنجی؛ آروین خادم صمیمی


مد‌ل‌سازی عملکرد راکتور غشایی در فرآیند تولید گاز سنتز

دوره 11، شماره 54، شهریور 1395، صفحه 43-55

مریم سعدی؛ سعید پاک سرشت


بهینه‌سازی برج تقطیر با استفاده از مفهوم انتگراسیون حرارتی داخلی و تحلیل اکسرژی

دوره 12، شماره 60، اسفند 1396، صفحه 45-65

لیلا ایزدی؛ بهاره بیدار؛ فرهاد شهرکی