عملکرد چرخه های سردسازی خارجی در فرآیند مایع سازی هیدروژن

دوره 9، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 66-78

علی صابری مقدم؛ سجاد آزادگان جهرمی؛ محمد مهدی بحری رشت آبادی


شناسایی چارچوب مفهومی از عوامل و موانع کلیدی موفقیت در پذیرش مهندسی مجدد فرآیندها (BPR)

دوره 13، شماره 61، خرداد 1397، صفحه 66-90

اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ محسن شاهرخی قهفرخی؛ جواد سیاهپوش


شبیه سازی برج تقطیر دیوار میانی جهت جداسازی دی-متیل-اتر از مخلوط آب و متانول

دوره 10، شماره 50، شهریور 1394، صفحه 67-75

کیانوش شجاع؛ میثاق کرامتی؛ حسین بیکی


شبیه سازی واحد تبدیل کاتالیستی نفتای سنگین توسط نرم افزار Aspen Plus

دوره 8، شماره 42، شهریور 1392، صفحه 68-82

سپهر صدیقی؛ سید رضا سیف محدثی؛ فربد ریخته گر


مدلسازی فرآیند ترکیبی هوادهی – تراوش گاز در پالایش آبهای آلوده به VOC

دوره 7، شماره 37، خرداد 1391، صفحه 69-81

فرهاد زارعی؛ علی اصغر قریشی


افزایش ظرفیت واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شازند جهت افزایش کمی و کیفی محصول ایزومریت

دوره 11، شماره 55، آذر 1395، صفحه 69-78

محمود سلیمی؛ مهدی مقدسی؛ صادق مرادی؛ سید علی آل یاسین؛ حمید رضا عرفانی راد


بررسی واحد شیرین‌سازی گاز ترش و روش‌های جدید بیولوژیکی حذف H2S

دوره 11، شماره 54، شهریور 1395، صفحه 70-81

رضا فرضی؛ وحیدرضا بحرپیما


بررسی نانوکاتالیست‌های افزدونی به سوخت‌های دیزل و بیودیزل

دوره 11، شماره 56، اسفند 1395، صفحه 79-92

مهرداد میرزاجان زاده؛ مهدی ارجمند؛ عزت اله جودکی


انتخاب بهترین فرآیندهای ارتقاء، برای ته مانده های سنگین نفتی ایران

دوره 8، شماره 41، خرداد 1392، صفحه 81-98

آروین خادم صمیمی؛ حسین بریجانیان؛ غفور کریمی؛ مصطفی زارعی ابیانه


بررسی تجربی رفتار ارتعاشی ماشین‌آلات دوار بر اساس آنالیز ارتعاشات (مطالعه موردی)

دوره 14، شماره 67، آذر 1398، صفحه 81-93

مجید قدیری؛ محمد رضایی؛ جواد احیائی؛ رضا قنبری


مدلسازی دوبعدی پتانسیل انتقال رسوب بندر صادراتی ماهشهر

دوره 13، شماره 62، شهریور 1397، صفحه 85-97

امیر زارع پور؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ سهام الدین چراغی؛ وحید زارعی؛ عبدالله حنفی


تخمین هوای اضافی سوخت( گازی )جایگزین با هدف تولید دمای متناسب با سوخت مایع در کوره های دوار

دوره 10، شماره 51، آذر 1394، صفحه 86-95

عبدالحمید قره خانی؛ حسین سخایی نیا؛ محمدعلی تورنگی


تولید محصولات با ارزش از تبدیل نفت کوره به گاز با استفاده از مشعل پلاسمای جریان مستقیم

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 86-97

حامد مهدی کیا؛ بابک شکری؛ محمد رضا خانی


مدلسازی و پیش‌بینی ضریب انتقال حرارت نانو‌سیالات رقیق ɣ-AL2O3/H2O به کمک سیستم عصبی-فازی

دوره 12، شماره 60، اسفند 1396، صفحه 86-98

رقیه نظری؛ حسین بیکی؛ مرتضی اسفندیاری


ساخت غشای تبادل یونی ناهمگن به کمک ذرات ترکیبی نانو لوله کربن- نانو لایه نقره: خواص الکتروشیمیایی و ضد باکتریایی

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 90-99

اکبر زنده نام؛ مهرفام ربیعیان؛ سید محسن حسینی؛ سعیده مختاری


شبیه سازی میزان آب خنک کننده تانک ذخیره نفت در جلوگیری از آتش سوزی

دوره 9، شماره 46، شهریور 1393، صفحه 96-107

آرش نجفی؛ سایه امیرپورمهرداد


یکپارچه‌سازی واحد تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای با سامانه تولید بخار آب مستقیم خورشیدی

دوره 14، شماره 66، شهریور 1398، صفحه 96-116

محمدرضا جعفری نصر؛ خسرو باختری؛ عیسی خوشرو رودبارکی