بررسی نشست کک روی کاتالیستهای ریفورمینگ: اثر افزایش نئودیمیم و سرب به پلاتین

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 139-149

محمد حسن پیروی؛ نسترن پارسافرد


عملکرد غشاهای کامپوزیت سرامیکی در تولید و خالص سازی هیدروژن در راکتورهای ریفرمینگ بخار

دوره 12، شماره 59، آذر 1396، صفحه 134-143

مهدی امانی پور؛ جعفر توفیقی؛ انسیه گنجی باباخانی


تاثیر مدیریت توسعه منابع انسانی درافزایش بهره‌وری نیروی انسانی

دوره 11، شماره 56، اسفند 1395، صفحه 142-148

پروانه گلرد؛ مجتبی حیدری


خالص‌سازی و عامل‌دار کردن نانولوله های ‌کربنی

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 149-166

خدیجه صفایی؛ اکرم توکلی؛ علی اکبر بابالو


پاکسازی زیستی نفت خام توسط قارچ تحمل کننده نمک Embellisia sp. UTMC 5051

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 150-160

کیان جناب؛ حمید مقیمی؛ جواد حامدی


بررسی عوامل موثر بر مورفولوژی و سرعت نشست کک در کوره های شکست حرارتی

دوره 10، شماره 51، آذر 1394، صفحه 152-165

سید محمدرضا شجاع؛ یوسفعلی قربانی؛ مریم شانه ساز؛ علیرضا رحیمی؛ داریوش سالاری


بررسی اثر شرایط عملیاتی و نوع خوراک بر محصولات فرآیند کک سازی تاخیری

دوره 12، شماره 59، آذر 1396، صفحه 144-154

حدیث عسکری؛ سعید سلطانعلی؛ شکوفه طیبی


مدل‌سازی فرآیند پر شدن سریع با رویکرد مقایسه مدل‌های مختلف جایگاه‌های سوخت‌رسانی گاز طبیعی

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 172-186

مرتضی سعادت طرقی؛ جواد خادم؛ محمود فرزانه گرد؛ مصطفی نخعی


بهینه سازی مبدل حرارتی پره صفحه ای با استفاده از الگوریتم PSO

دوره 10، شماره 51، آذر 1394، صفحه 178-191

فاطمه جدا؛ شکوفه طیبی؛ محمدحسین اورعی غلامی


بررسی تجربی ضریب کلی انتقال جرم و سطح تماس مخصوص در بسترهای پر شده نامنظم

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 187-201

فریبا زارعی؛ محمود رضا رحیمی


ترسیم نقشه استراتژی در کارت امتیازی متوازن بوسیله تحلیل همبستگی و روابط رگرسیون

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 189-199

مجتبی اکبریان؛ اسماعیل نجفی؛ میثم رفیع پرهیزگار


تخلیص بیودیزل تولیدی از روغن پسماند با استفاده از غشای نانو کامپوزیتی بر پایه پلی اترسولفون

دوره 10، شماره 51، آذر 1394، صفحه 192-200

سمانه کودزری فراهانی؛ فرح سادات هالک؛ سید محسن حسینی


توسعه کاربرد مفاهیم اکسرژی در ارزیابی عملکرد فرآیندهای صنعتی و تجهیزات عملیاتی

دوره 12، شماره 59، آذر 1396، صفحه 186-204

سمانه سامی؛ نسرین اعتصامی؛ امیر رحیمی


احیای کاتالیست خارج راکتوری فرآیند هیدروکراکینگ گازوییل خلا

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 202-214

سپهر صدیقی؛ سید رضا سیف محدثی؛ حمید قصاب زاده