بررسی موردکاوی نقش کاتالیست TiO2با درصد بالا در جداسازی گوگرد و Ratio Analyzer در واحد چهارم بازیافت گوگرد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

2 کارمند/پالایشگاه گاز شهید‌هاشمی‌نژاد، سرخس، ایران

3 کارمند/ پالایشگاه گاز شهید‌هاشمی‌نژاد، سرخس، ایران

4 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

در واحدهای بازیافت گوگرد (SRU) با توجه به ملاحظات زیست محیطی، افزایش راندمان و کاهش آلاینده‌ها در اولویت بوده و مهم‌ترین موارد تأثیر گذار بر آن‌ها، طراحی فرآیند و استفاده از کاتالیست مناسب بوده است. در این پژوهش به جهت افزایش راندمان فرآیند، حلقه های کنترلی پسخور و پیشخور به همراه کاتالیست تیتانیوم اکساید با درصد بالا (85 درصد) به کار گرفته شده‌ و جنبه های اقتصادی بررسی گردیده است. نتایج بدست آمده از واحد SRU شماره 4 پالایشگاه شهید ‌هاشمی‌‌نژاد نشان می دهد که کاتالیست جدید باعث افزایش اختلاف دمایی بخش‌های مختلف بستر نسبت به کاتالیست معمول شده و نشان دهنده افزایش هیدرولیز ترکیبات گوگردی و راندمان تبدیل می‌باشد. بهینه‌ترین حالت و کمترین میزان خطا، در حالت استفاده همزمان از هر دو حلقه کنترلی ایجاد شده و در مجموع با توجه به برآوردهای اقتصادی، بازگشت سرمایه حداکثر یک ماهه بوده و در نتیجه این طرح دارای صرفه اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating role of High TiO2 catalysts in sulphur separation and Ratio Analyzer in the fourth sulphur recovery unit

نویسندگان [English]

  • Ramin Mohammadi pour 1
  • Peyman Abbasi Khoshkar 2
  • Mohammad Hassan Firooz Bakht 3
  • Seyed Farzan Tajbakhsh 4
  • Gholam Reza Kafi 2
1 Department of Chemical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Shahid Hasheminejad Gas Refinery, Sarkhas, Iran
3 Shahid Hasheminejad Gas Refinery, Sarkhas, Iran
4 Department of Polymer and Color Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In sulfur recycling units (SRU), due to environmental considerations, increasing efficiency and reducing pollutants have been prioritized, and the most important factors affecting them were process design and the use of appropriate catalysts. In this study, in order to increase the process efficiency, feedback and feedforward control loops along with high percentage (85%) TiO2 catalyst have been used and economic aspects were investigated. The results obtained from SRU Unit 4 of Shahid Hasheminejad Refinery show that the new catalyst increases the temperature difference between different parts of the substrate compared to the usual catalyst and shows an increase in hydrolysis of sulfur compounds and conversion efficiency. The optimal case and the lowest error are created in the case of simultaneous use of both control loops. According to economic estimates, the return on investment is a maximum of one month, and as a result, this plan is economically viable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas refining
  • Sulfur recycling
  • Titanium Oxide Catalyst
  • Economic estimation