بررسی جاذب‌های زئولیتی برای جذب گازهای اسیدی CO2 و H2S

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

3 استادیار مهندسی شیمی، پژوهشکده توسعه فناوریهای کاتالیست،پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

4 پژوهشکده توسعه فناوری‌های کاتالیست، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

امروزه به دلیل گسترش صنایع، انتشار بیش از حد گاز‌های گلخانه ای از جمله CO2 به اتمسفر باعث بروز مشکلات متعدد زیست محیطی از جمله گرمایش زمین شده است. علاوه بر اثرات مخرب زیست محیطی CO2، وجود این گاز به همراه H2S در گاز طبیعی، باعث کاهش ارزش حرارتی و همچنین به دلیل خاصیت اسیدی بالا منجر به خوردگی تجهیزات فرایندی می‌شود. یکی از روش‌های صنعتی موثر برای جذب و جداسازی کربن، جذب به وسیله محلول‌های آمین و آمونیاک است که به دلیل مشکلات این روش و مزایای جذب سطحی، توجه محققین به استفاده از جاذب‌های مختلف خصوصا جاذب‌های زئولیتی جلب شده است. در این مقاله به بررسی جاذب‌های زئولیتی مورد استفاده در جذب سطحی CO2 و H2S از یک مخلوط گازی پرداخته می‌شود. همچنین در ادامه مکانیزم‌های جذب سطحی H2S بر روی زئولیت‌های FAU و LTA و نیز زئولیت 13X مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of zeolites for CO2 and H2S adsorption

نویسندگان [English]

  • Amir Mohamad Najafi 1
  • Farhad Khorashe 2
  • Saeed Soltanali 3
  • Hamid Ghassabzadeh 4
1 Sharif university of technology
2 Professor in Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology
3 Assistant Professor/ Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)
4 PhD in Catalysis Technologies Development Division, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)
چکیده [English]

Nowadays with the advancement of industry, more greenhouse gases specially CO2 are being emitted to the atmosphere, therefore it leads to some massive environmental issues such as global warming. In addition to the harmful environmental effects of CO2, presence of this gas with H2S in natural gas contribute to low heating value and furthermore corrosion of process equipment due to the high acidity of these gases. One of the effective industrial methods is utilizing amine and ammonia solutions for absorbing and carbon capturing. however, due to its drawbacks and also advantages of adsorption process specially zeolite adsorbents, adsorption has drawn researchers’ attention. In this context, will be discussed about some zeolite adsorbents which are used for CO2 and H2S adsorption and discussion about mechanisms of H2S adsorption on FAU, LTA, and 13X zeolites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zeolite adsorbents
  • Acid Gas Adsorption
  • CO2 and H2S Capture