رس‌های آلی دوست و کاربرد آنها در بهبود کارآیی لاینرهای رسی در برابر آلاینده‌های آلی

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشکده فنی‌ و مهندسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

تلاش در جهت کاهش خطرات و تهدیدات علیه انسان و محیط زیست منجر به تحقیقات برای یافتن مصالح جدید و بکار بردن آن‌ها در پالایش خاک و آب گردیده است که می‌توان رس آلی دوست را نمونه کارآمدی از این گونه مصالح معرفی نمود. محققان بسیاری میزان جذب آلاینده‌های آلی و میزان نفوذپذیری، لاینرهای حاوی رس‌های آلی دوست را مورد بررسی قرار داده‌اند. مطابق این تحقیقات، اصلاح رس آبدوست (بنتونیت) به آلی‌دوست، ظرفیت جذب هیدروکربن را 4 تا 10 گرم در هر گرم جاذب رسانده است. محققان بر این باورند که در لاینرهایی که متشکل از ماسه، بنتونیت و رس آلی دوست هستند، جذب آلاینده‌های آلی توسط رس آلی‌دوست به مقدار قابل توجهی (با بازده حذف 93%) افزایش می‌یابد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از بنتونیت تا 20% در ساختار لاینرهای محل دفن، میزان نفوذپذیری لاینر را به cm/s 8-10 می‌رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organophilic clay and its application in clayey liners efficiency improvement against organic contaminants

نویسنده [English]

  • Paria Parhizi 2
چکیده [English]

Efforts to reduce human and environmental risks and threats have led to studies to find new materials such as organoclays in order to apply in soil remediation and water treatment. In several studies, permeability and organic pollutants absorption level of the liners containing organoclays have been investigated. Based on the studies, modifications of bentonite to produce the organoclay have made hydrocarbon absorption capacity to a range of 4 to 10 grams per each gram of the adsorbent. Researchers believe that by using liners consisting of sand, bentonite and organoclay, organic pollutants absorbed by organoclay with a 93% removal capacity. Also, use of 20% bentonite in the liner structure can be very effective to reduce liner permeability up to 10-8 cm/s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organoclays
  • clayey liners
  • Hydrocarbon Contaminants