تولید محصولات با ارزش از تبدیل نفت کوره به گاز با استفاده از مشعل پلاسمای جریان مستقیم

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

2 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این پژوهش از مشعل پلاسمای حرارتی جریان مستقیم برای انجام فرایند گازی سازی نفک کوره سنگین به منظور تولید محصولات سبکتر و با ارزشتر گازی استفاده شد. مشعل پلاسمای حرارتی قادر به تولید محیطی فعال شامل گونه های پرانرژی بوده که قادر است باندهای مولکولی هیدروکربن های سنگین موجود در نفت کوره را بشکند. مزیت روش پلاسما بر سایر روشهای حرارتی تماس مستقیم شعله آن با نمونه است که اتلاف حرارتی ناشی از انتقال حرارت را بدون هر گونه احتراقی کاهش می دهد. برای این هدف ابتدا مشعل پلاسما طراحی و ساخته شد. شرایط کاری مشعل شامل توان، نرخ شارش گاز، فاصله نازل تا نمونه و زمان پردازش بهینه سازی شد. در نقطه بهینه محصولات تولیدی شامل هیدروژن و هیدروکربن های گازی مورد مطالعه قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Production of valuable products with pyrolysis fuel oil (P.F.O) gasification by DC plasma torch

نویسندگان [English]

  • hamed mahdikia 1
  • babak shokri 2
2 shahid beheshti university
چکیده [English]

In this research, DC thermal plasma torch is used for pyrolysis fuel oil (PFO) gasification to produce lighter and more valuable gaseous products. The thermal plasma torch is able to generation active medium including energetic species which could crack molecular bonds of heavy hydrocarbons in PFO. The advantage of plasma method over thermal methods is the direct contact of plasma plume, which will reduce the heat loss due to heat transfer without combustion. For this purpose, first plasma torch designed and fabricated. The working state of the torch was optimized regarding power, gas flow rate, distance from nozzle to sample and treatment time. In the optimum point the product hydrogen and gaseous hydrocarbons was studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal plasma
  • Plasma torch
  • PFO
  • Cracking
  • Hydrogen and light Hydrocarbons