طراحی بهینه خطوط لوله با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ازدحام ذرات (MOPSO)

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

2 شرکت نفت ایران

چکیده

در بیشتر موارد تعیین همزمان مقدار بهینه پارامترهای موثر در طراحی خطوط لوله بسیار مشکل است. لذا یافتن راه حلی که بتواند بطور هم زمان چند تابع هدف مستقل را که به چند پارامتر مشترک وابسته اند را بهینه نماید، بسیار با اهمیت است. هدف این مقاله بهینه نمودن ضخامت، قطر و سرعت سیال دریک خط لوله با مشخصات معلوم می باشد که با تعریف دو تابع هدف هزینه و دبی عبوری سیال و با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی چند هدفه ازدحام ذرات به طور همزمان مورد ارزیابی قرار گرفته می گیرد. نتایج بدست آمده برای یکی از خطوط لوله موجود نشان می دهد که با استفاده ازمشخصات خط لوله بدست آمده از الگوریتم ازدحام ذرات وزن خط لوله بهینه به اندازه 34000000 تن نسبت به حالت پایه کاهش یافته در حالی که سرعت سیال عبوری دو برابر شده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimum Design for Pipe Lines with Multi-Objective Particles Swarm

چکیده [English]

In more cases, determination of optimal values of the effective parameters on pipe lines design such as diameter, thickness and velocity is difficult. Therefore, finding of a solution that can be optimize multi objective functions simultaneously, is very useful. In this paper, with definition of two independent functions cost and volume flow rate in pipe, the optimum values of diameter, thickness and velocity are specified by MOPSO (MULTI-OBJECTIVE PARTICLES SWARM OPTIMIZATION) algorithm. The results for an existing pipe lines show that the weight of pipe line decreases 34000000 ton and fluid velocity increases 100%, for optimized design respect to base design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pipe lines design
  • Optimization
  • multi objective algorithm
  • particles swarm