جداسازی و شناسایی مخمرRhodotrula sp. به ‌عنوان سویه‌ای بومی توانمند در تولید بیوسورفکتانت از خاک های آلوده نفتی

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زیست فناوری مکروبی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

بیوسورفکتانت‌ها ترکیبات فعال سطحی هستند که توسط بسیاری از میکروارگانیسم‌ها تولید می‌شوند. این ترکیبات دارای کاربردهای بسیاری در صنایع گوناگون به ‌ویژه در صنعت نفت و پاک ‌سازی آلودگی‌های نفتی هستند. در این پژوهش از میان 22 جدایه‌ی مخمر جداسازی شده از 8 نمونه خاک آلوده به هیدروکربن‌های نفتی در نهایت جدایه‌ی G-13 با قطر هاله‌ی 1/13 سانتی ‌متر و کاهش کشش سطحی به میزان 26 میلی ‌نیوتون بر متر به ‌عنوان جدایه‌ی برتر انتخاب گردید. نتایج شناسایی مشخص کرد که این جدایه شباهت 100% با Rhodotrula sp. داشته و با کد UTMC 5032 در کلکسیون میکروارگانیسم‌های دانشگاه تهران ثبت گردید. شاخص امولسیون ‌زایی (EI1 و EI24) این جدایه برای تولوئن و دیزل برابر 100% تعیین شد. بر نتایج سویه‌ی Rhodotrula sp. توانایی بالایی در تولید ترکیبات زیستی فعال سطحی و ایجاد امولسیون با ترکیبات آ‌ب ‌گریز دارد و می‌تواند به‌عنوان سویه‌ای توانمند در حذف آلودگی‌های نفتی معرفی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation and characterization of an indigenous biosurfactant-producing Rhodotrula sp. from oil contaminated soil

نویسندگان [English]

  • Parvin Hasani Zadeh 1
  • Hamid Moghimi 2
2 Assistant professor in University of Tehran
چکیده [English]

Biosurfactants are surface-active agents produced by most microorganisms. These compounds have various applications in several industries especially in the oil industry and bioremediation of oil contaminations. In this study among 22 isolated yeast strains, G-13 was selected as the best biosurfactant producing isolate by reducing the surface tension to 26 mN/m and creating a clear zone with 13.1 cm diameter. Molecular identification revealed that G-13 had 100% similarity to Rhodotrula sp. and deposited by accession number UTMC 5046 in the University of Tehran Microorganism Collection. Emulsification index (EI1 and EI24) of the Rhodotrula sp. UTMC 5046 was determined 100% for toluene and diesel. According to the results, Rhodotrula sp. has a high potential in biosurfactant production and emulsification of hydrophobic compounds so it can be used in bioremediation of oil contamination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biosurfactant
  • Bioremediation
  • Surface tension
  • Yeast