بررسی اثر شرایط عملیاتی و نوع خوراک بر محصولات فرآیند کک سازی تاخیری

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو

2 پژوهنده ارشد

3 هیئت علمی/ پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

در سال‎های اخیر با افزایش پالایش نفت خام، تولید پسماند پالایشی سنگین افزایش یافته است. یکی از مهم‌ترین فرآیندهای تبدیل پسماند پالایشی به فرآورده‌های مفید، کک‎سازی به‌روش تاخیری است که محصولات آن شامل گاز، مایع و کک است. بازده هر کدام از این محصولات به نوع خوراک و شرایط عملیاتی حاکم بر فرآیند کک‎سازی‌ تاخیری بستگی دارد. در این مقاله، تاثیر نوع خوراک و شرایط عملیاتی مانند فشار، تزریق نیتروژن، نرخ حرارتی و جریان برگشتی بر روی بازده محصولات فرآیند کک‎سازی ‌تاخیری مورد بررسی قرار گرفته‌ است. نتایج نشان می‌دهد که بازده کک با درجه API خوراک، نسبت عکس دارد. هم‌چنین، جریان برگشتی محصول مایع به نسبت 1 به 5، افزایش تزریق نیتروژن و افزایش فشار از 1 به 2.8 بار به ترتیب موجب افزایش 5%، 2% و 3% بازده کک می‌شود. هم‌چنین، با افزایش نرخ حرارتی سیستم، میزان بازده کک 2/2 درصد کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Operating Conditions and Feedstocks on the Product Yield in Delayed Coking Process

نویسنده [English]

  • Shokoufe Tayyebi 3
چکیده [English]

In recent years, by increasing crude oil and its products consumption, the oil quality decreased. In addition, Crude oil refining, produce heavy residue oil that without improvement has only fuel application. One of the important processes that convert heavy residue oil to valuable products is delayed coking. Its products contain gas, liquid, coke. Delayed coking efficiency is depends on feedstocks and operating condition. In this work, the effect of feedstocks and operating condition such as pressure, nitrogen injection, heating rate and recycle on the yield of production on delayed coking process has been investigated. The results show coke efficiency has an inverse ratio with feed API. Liquid products recycle flow (ratio 1 to 5), increasing of nitrogen injection and pressure increasing from 1 to 2.8 bar increase coke efficiency 5%, 2%, and3%, respectively. Also, coke efficiency reduces 2.2% with increasing of heating rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Petroleum coke
  • Delayed coking
  • petroleum residue
  • Green coke