دوره و شماره: دوره 9، شماره 48، زمستان 1393، صفحه 5-92 
2. مروری بر کاربرد فناوری نانو در روانکارها

صفحه 18-35

نجمه فرزین نژاد؛ سید جمال حسنی راد


5. تجزیه و تحلیل علل تخریب تیوب در اکونومایزر سیستم تولید بخار

صفحه 53-65

اکرم نوری دلاور؛ محسن صبوری؛ امیر پاشا؛ مهدی جوانمردی


6. عملکرد چرخه های سردسازی خارجی در فرآیند مایع سازی هیدروژن

صفحه 66-78

علی صابری مقدم؛ سجاد آزادگان جهرمی؛ محمد مهدی بحری رشت آبادی


علمی کاربردی(از قبیل مقالات کوتاه، یادداشت های فنی و گزارشات علمی)

7. اولویت بندی تکنیک های حسابداری مدیریت در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

صفحه 79-92

مسعود امیر آتشانی؛ مجتبی مشدئی؛ علی اصغر محمود زاده