دوره و شماره: دوره 10، شماره 50، تابستان 1394، صفحه 5-130 

علمی ترویجی

1. بررسی تجربی خواص رئولوژیکی نانوسیال بر پایه روغن در لوله های بیضوی

صفحه 5-11

سید امیر حسین زمزمیان؛ احسان ایمانی؛ محمد پازوکی


2. بررسی تاثیر متغیرهای عملیاتی بر مقدار محصول ته ماند برج تقطیر اتمسفریک پالایشگاهی به کمک شبیه ساز

صفحه 12-24

مسلم شهامت پور؛ سید مصطفی طباطبائی قمشه؛ مسعود نعمت الهی؛ محسن ملکی دوززاده


علمی کاربردی(از قبیل مقالات کوتاه، یادداشت های فنی و گزارشات علمی)

8. شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

صفحه 91-109

ماهرخ مختاران؛ رضا دهدری