دوره و شماره: دوره 15، شماره 72، اسفند 1399، صفحه 5-114 

ترویجی

2. مدل‌سازی شبکه توزیع هیدروژن به‌منظور بهبود شبکه و بهینه‌سازی مصرف هیدروژن در واحدهای پالایشی

صفحه 24-38

عزت اله غلامی؛ امید فدوی اردستانی؛ روح اله قانعی؛ سید علی آل یاسین


3. تحلیل انرژی، اکسرژی و ترمواکونومیک خط لوله انتقال نفت

صفحه 39-59

عادل عاکفیان؛ غلامرضا صالحی؛ پدرام طهرانی


6. تدوین برنامه مدیریت ریسک زیست‌محیطی برای طرح توسعه پالایشگاه به روش HAZID

صفحه 96-114

الهام مینایی؛ برهان ریاضی؛ نبی الله منصوری؛ حمید مینایی