نویسنده = ���������� ���������� ����������
مدل‌سازی فرآیند پر شدن سریع با رویکرد مقایسه مدل‌های مختلف جایگاه‌های سوخت‌رسانی گاز طبیعی

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 172-186

مرتضی سعادت طرقی؛ جواد خادم؛ محمود فرزانه گرد؛ مصطفی نخعی