نویسنده = ���������� ������������ �������� ������
نقش مدیریت استعداد در حفظ و نگهداری منابع انسانی مستعد در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 251-275

صدیقه قوسی؛ اسدا... مهرآرا؛ غلام رضا شاکری نوایی