نویسنده = ������������ ������ ��������
مطالعه و بررسی آزمایشگاهی عوامل مؤثر در پایداری غشاء مایع امولسیونی به منظور استفاده در تصفیه پساب های صنعتی

دوره 13، شماره 62، شهریور 1397، صفحه 47-60

عبدالرضا مقدسی؛ آناهیتا باباپور؛ فهیمه پرویزیان؛ سید محسن حسینی