نویسنده = ���������� �������� ����������
تخریب آلاینده های هوا شامل بنزن، متان وکربن دی‌اکسید با استفاده از پلاسمای گلایدینگ آرک

دوره 14، شماره 68، اسفند 1398، صفحه 20-29

رضوان حسینی راد؛ حامد مهدی کیا؛ محمد رضا خانی؛ بابک شکری