نویسنده = ���������� �������� ������ ������������������
تصفیه پساب نفتی با استفاده از فرآیند ترکیبی جذب-میکروفیلتراسیون با غشاهای سرامیکی

دوره 13، شماره 61، خرداد 1397، صفحه 18-35

یاسر رسولی؛ محسن عباسی؛ سید عبداللطیف هاشمی فرد