نویسنده = ������������ �������� ���������� ����������
چالشهای کاربرد نفت خام سنگین: تشکیل امولسیونهای پایدار و مشکلات انتقال در خطوط لوله

دوره 13، شماره 62، شهریور 1397، صفحه 61-84

لیلا داورپناه؛ الهام عبداله زاده شرقی