نویسنده = �������� ���������� ��������
احیای کاتالیست خارج راکتوری فرآیند هیدروکراکینگ گازوییل خلا

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 202-214

سپهر صدیقی؛ سید رضا سیف محدثی؛ حمید قصاب زاده