نویسنده = ���������� ��������
استفاده از امواج مافوق صوت و میکروویو برای سنتز گاما آلومینا به روش احتراقی

دوره 13، شماره 61، خرداد 1397، صفحه 57-65

محمد حسین پرنی؛ شیوا سالم؛ امین سالم؛ سارا سپهری


استخراج گاما آلومینا ازکائولن های موجود در ایران به روش رسوب دهی در محیط متعارفی و امواج مافوق صوت

دوره 12، شماره 60، اسفند 1396، صفحه 5-16

شیوا فردوسی؛ شیوا سالم؛ امین سالم؛ شکوفه باسردویی