نویسنده = �������������� ��������
بررسی متغیرهای عملیاتی آلکیلاسیون ایزوبوتان-بوتن با کاتالیست مایع اسیدسولفوریک جهت تولید بنزین مرغوب

دوره 15، شماره 69، خرداد 1399، صفحه 87-95

محمد امین عطشانی؛ سعید عطشانی؛ سید مصطفی طباطبائی قمشه؛ ضرغام قره باغی