نویسنده = میرمحمد خلیلی پور
بررسی مدیریت تولید و بهینه سازی گاز هیدروژن

دوره 17، شماره 80، اسفند 1401، صفحه 19-38

10.22034/farayandno.2023.1989537.1910

پروانه ناروئی محمد؛ میرمحمد خلیلی پور؛ فرهاد شهرکی؛ محمدرضا سردشتی بیرجندی؛ محمود جمیلی


کنترل چند متغیره فرآیند جداسازی نفت خام و بهینه‌سازی مصرف انرژی

دوره 16، شماره 74، شهریور 1400، صفحه 34-51

10.22034/farayandno.2021.249835

بهناز مرادی؛ فرهاد شهرکی؛ میرمحمد خلیلی پور؛ جعفر صادقی