نویسنده = ������������ ����������
کنترل چند متغیره فرآیند جداسازی نفت خام و بهینه‌سازی مصرف انرژی

دوره 16، شماره 74، شهریور 1400، صفحه 34-51

10.22034/farayandno.2021.249835

بهناز مرادی؛ فرهاد شهرکی؛ میرمحمد خلیلی پور؛ جعفر صادقی