نویسنده = ���������������������������� ����������
تولید سوخت‌های میان تقطیر از گاز سنتز با بکارگیری نانوکاتالیست کبالت بر پایه زغال زیستی ماکروجلبک گراسیلاریا گراسیلیس

دوره 17، شماره 77، خرداد 1401، صفحه 38-53

10.22034/farayandno.2022.552337.1866

مختار آخوندباباتبار؛ علی خرازی؛ ملیکا اسحاقی؛ مهشید وقارموسوی؛ حمید عباسی؛ احمد توسلی