نویسنده = ���������������� �������� ����������
گوگردزدایی زیستی از دی‌بنزوتیوفن توسط میکروارگانیسم‌های جداسازی شده از خاک‌های آلوده به نفت

دوره 16، شماره 76، اسفند 1400، صفحه 14-27

10.22034/farayandno.2022.254107

فاطمه امامی؛ غلامرضا زرینی؛ علی کدخدائی؛ پیمان قشقائیان ترک