نویسنده = ���������� �������� ������
بررسی موردکاوی نقش کاتالیست TiO2با درصد بالا در جداسازی گوگرد و Ratio Analyzer در واحد بازیافت گوگرد

دوره 16، شماره 76، اسفند 1400، صفحه 43-57

10.22034/farayandno.2022.254135

رامین محمدی‌پور؛ پیمان عباسی خوشکار؛ محمدحسن فیروزبخت؛ سید فرزان تاج بخش؛ غلام رضا کافی