نویسنده = �������� ���������� ��������
مروری بر کاتالیست‌های فرآیند شکست کاتالیستی نفتا به‌منظور تولید اولفین‌های سبک

دوره 17، شماره 78، شهریور 1401، صفحه 95-108

10.22034/farayandno.2023.557057.1876

مریم قاضی مرادی؛ ناصر صفری؛ سعید سلطانعلی؛ حمید قصاب زاده


بررسی روش‌های اصلاح زئولیت‌ها در فرآیند شکست کاتالیستی نرمال هگزان

دوره 17، شماره 77، خرداد 1401، صفحه 54-69

10.22034/farayandno.2022.555815.1873

مریم قاضی مرادی؛ ناصر صفری؛ سعید سلطانعلی؛ حمید قصاب زاده


بررسی جاذب‌های زئولیتی برای جذب گازهای اسیدی CO2 و H2S

دوره 16، شماره 76، اسفند 1400، صفحه 58-76

10.22034/farayandno.2022.254163

امیر محمد نجفی؛ فرهاد خراشه؛ سعید سلطانعلی؛ حمید قصاب زاده