نویسنده = ������������ �������� ��������
ساخت جاذب دولومیتی فرآوری شده با کیتوسان و گرافن اکساید به‌منظور حذف متیلن بلو از آب

دوره 17، شماره 77، خرداد 1401، صفحه 5-23

10.22034/farayandno.2022.696926

امیر حسین تاجیک؛ محسن مالکی؛ ابوالفضل قشقایی؛ مریم احمدزاده توفیقی