نویسنده = محمد مزیدی شرف آبادی
کاربرد یکپارچه‌سازی حرارتی در کاهش مصرف انرژی در واحد استحصال اتان

دوره 17، شماره 78، شهریور 1401، صفحه 5-21

10.22034/farayandno.2022.701659

محمد مزیدی شرف آبادی؛ اسماعیل رضایی؛ فاطمه گودرزوند چگینی؛ محمد جابری؛ رضا فتح الله زاده عطار؛ یونس ملک زاده؛ مهدی آقارضی