نویسنده = �������� ������������ ����������
اصول و مبانی توسعه فناوری‌‌های ارتقای جزئی نفت سنگین در کانادا

دوره 14، شماره 67، آذر 1398، صفحه 42-63

مهدی احمدی مروست؛ سعید شکری؛ حمید گنجی؛ آروین خادم صمیمی