نویسنده = قلی پور، یعقوب
شناسایی اولویت‌های پایداری در فازهای چرخه عمر پروژه‌های پالایشگاه نفت

دوره 15، شماره 71، آذر 1399، صفحه 38-49

سید حمیدرضا هاشمی نسب؛ یعقوب قلی پور؛ محمدرضا خرازی؛ علی اکبر خراسانی زاده